Konkurs świetlicowy "Maska karnawałowa"

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 2 =
Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoly uczęszczających do świetlicy szkolnej do konkursu plastycznego "Najpiękniejsza maska karnawałowa".
Zadaniem uczestników jest wykonanie maski karnawałowej z papieru.

TEMAT KONKURSU: Jedną z tradycji karnawału jest bal karnawałowy, który nie może obejść się bez maski…, dlatego, gorąco zachęcamy
Was do wzięcia udziału w zmaganiach konkursowych.

CEL KONKURSU: rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej; inspirowanie do pracy twórczej; kształtowanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi; wzbogacenie wiedzy uczniów na temat tradycji karnawału.

PRACE PLASTYCZNE: technika wykonania pracy jest dowolna, np. malarstwo, pastele, akwarela, collage, techniki mieszane, wydzieranki, itp. Format pracy to maska karnawałowa, którą można założyć. Prac nie należy składać lub zwijać.

WARUNKI KONKURSU:
  1. Prace można wykonać zarówno w domu, jak i w świetlicy szkolnej.
  2. Dzieci muszą wykonać prace samodzielnie.
  3. Prace będą oceniane pod względem samodzielności i pomysłowości w interpretacji tematu.
  4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zaprezentowania prac w formie wystawy pokonkursowej.
  5. Praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko ucznia i klasa.
Prace konkursowe należy dostarczyć do świetlicy szkolnej do dnia 12.01.2023 roku.
powrót