Uwaga Rodzice!

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 4 =
wazne
Informacja dotycząca stypendiów i zasiłków szkolnych ucznia zamieszkującego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Rodzice/prawni opiekunowie ucznia znajdującego w trudnej sytuacji materialnej, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600,00 netto, mogą ubiegać się o pomoc o charakterze socjalnym, jaką jest stypendium szkolne.

Niezależnie od dochodu można ubiegać się o jednorazowy zasiłek szkolny z powodu zdarzenia losowego.

Również rodzice uczniów – obywatele Ukrainy mogą starać się o stypendia i zasiłki szkolne.

Wnioski należy składać przez zainteresowanych w terminie do 15 września 2022 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Sienkiewicza 16a (parter, sala nr 6). Informacje: tel. 44 732 57 48.


Druki wniosków są do pobrania w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00 – 15:00.
 
powrót