Zapisy na obiady

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 9 =
stolowka
Prosimy o zapoznanie się z informacjiami zawartymi poniżej, dotyczącymi zapisania dziecka na obiady w stołówce szkolnej.


Rodzice zainteresowani korzystaniem przez ich dziecko ze stołówki szkolnej, mogą dokonywać zapisu na obiady za pośrednictwem:
  • e-mail: sp12@sp12.piotrkow.pl
  • telefonicznie: 446466858
  • osobiście.
Obiady będą wydawane od poniedziałku 5 września 2022 r.

Cena obiadu wynosi 5 zł.

Koszt obiadu w miesiącu wrześniu wynosi 100 zł.

Wpłat należy dokonywać najpóźniej do 10 września 2022 r.

W kolejnych miesiącach dzieci będą otrzymywać pasek z informacją o wysokości opłaty.
 
Konto: 67 1560 0013 2327 1819 7000 0005 (w tytule wpłaty podać obowiązkowo imię i nazwisko dziecka oraz klasę)
 
Zapisanie dziecka na obiady jest równoznaczne z akceptacją regulaminu stołówki, znajdującym się na stronie szkoły 
powrót