Czyste powietrze - dla zdrowia najlepsze!

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =
Wszystkich uczniów klas I-III zapraszamy do Szkolnego Konkursu Plastycznego "Czyste powietrze - dla zdrowia najlepsze!”. Poniżej Regulamin Konkursu.
Cel konkursu:
 1. Podniesienie świadomości ekologicznej z zakresu ochrony powietrza i problematyki związanej z zanieczyszczeniem powietrza,
 2. Poznanie sposobów zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza,
 3. Przybliżenie problemu smogu, jego przyczyn i konsekwencji,
 4. Uświadomienie konieczności podejmowania działań antysmogowych,
 5. Zwrócenie uwagi na problem smogu w odniesieniu do jakości życia na Ziemi,
 6. Dostrzeżenie zagrożeń wynikających z dynamiki zmian klimatycznych,
 7. Rozwijanie wrażliwości ekologicznej,
 8. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności podczas wykonywania pracy plastycznej.

Uczestnicy:
 1. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej nr 12 w Piotrkowie Tryb.
 2. Do konkursu można zgłaszać tylko prace indywidualne; jeden uczestnik konkursu może zgłosić wyłącznie jedną pracę konkursową.
 
Przedmiot konkursu:
 
 1. Prace konkursowe muszą dotyczyć tematyki zanieczyszczenia i ochrony powietrza, propagowania wiedzy i sposobów dbania o czyste powietrze a także zagrożeń dla atmosfery wynikających z działalności człowieka,
 2. Format pracy: A3 lub A4,
 3. Technika wykonania: dowolna (np. rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, itp.),
 4. Termin dostarczania prac: 4 kwietnia 2022r. (do organizatorów).

 Ocenie pracy podlega:
 1. Zgodność pracy z regulaminem oraz tematem konkursu,
 2. Ujęcie tematu ( pomysłowość, technika wykonania, poprawność, estetyka pracy),
 3. Stopień trudności wykonania pracy,
 4. Inwencja i pomysłowość w podejściu do tematu.
 Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe i dyplomy dla zwycięzców.
 
Organizatorzy: Beata Marendziak, Sylwia Kowalska, Katarzyna Fabiańska
powrót