Konkurs Plastyczny "Orzeł Biały - mój znak!"

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 3 =
Regulamin kierowany jest do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i uczniów klas I-III
2. Cele konkursu:
  • Stworzenie możliwości prezentacji prac plastyczno- technicznych dzieci,
  • Kształtowanie postaw patriotycznych.
  • Zapoznanie dzieci z historią i zmianami w wyglądzie godła państwowego.
  • Pobudzanie wyobraźni oraz kreatywności dzieci.
  • Zachęcanie do rozwijania warsztatu twórczego dzieci oraz sięganie po nowe techniki plastyczne.
 3. Warunki uczestnictwa:
Indywidualne wykonanie pracy w dowolnej technice plastycznej,  której tematyka związana jest z wizerunkiem godła Polski,
w formacie A4 lub większym. Mile widziane techniki mniej popularne i eksperymenty artystyczne!!!
 
4. Prace należy opatrzyć kartą informacyjną, przyczepioną na odwrocie pracy. Karta powinna zawierać: imię i nazwisko autora, wiek (klasa).

5.Termin dostarczania prac:  03.11.2021r.  do sali nr 12a.
 
6. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, laureaci nagrody.
 
ORGANIZATORZY: BEATA MARENDZIAK, SYLWIA KOWALSKA, MAGDALENA DZWONNIK
 
powrót