Konkurs Świetlicowy "Jesienne drzewo"

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =
Zapraszamy wszystkich podopiecznych świetlicy z klas I-III do udziału w konkursie plastycznym "Jesienne drzewo". Zachęcamy do zapoznania się z poniższym  regulaminem i do wzięcia udziału w naszym konkursie.
Cele  Konkursu:
 1. Promowanie aktywności twórczej dzieci.
 2. Rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywności.
 3. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych dzieci.
 4. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form
 5. Uwrażliwianie dzieci na otaczającą przyrodę i zmieniające się pory roku.
 Założenia organizacyjne:
 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III.
 2. Każdy uczestnik może dostarczyć jedną wykonaną pracę.
 3. Autorem pracy może być tylko jeden uczeń.
 4. Wymagania: płaski format prac A4, technika i materiały dowolne.
 5. Prace oceniać będzie jury.
 6. Każda praca plastyczna powinna być opisana- imię i nazwisko dziecka oraz klasa.
 7. Dostarczenie opisanych prac jest jednoznaczne z :
 • akceptacją regulaminu,
 • wyrażeniem zgody przez opiekunów prawnych ucznia, na przetwarzanie jego danych osobowych,
 • zgodą na nieodpłatne prezentowanie pracy plastycznej.
 8. Prace należy składać do 08.11 .2021r w świetlicy szkolnej.
9. Organizatorzy powiadomią laureatów o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród.
10. Zwycięzcy prac zostaną nagrodzeni.
11. Prace przechodzą na własność organizatora, nie będą zwracane. 
12. Kryteria oceny: zgodność pracy z tematem, pomysł i oryginalność, estetyka wykonania.
 
ZAPRASZAMY!
 
powrót