Szkolenia nauczycieli

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 9 =

Kadra pedagogiczna  sukcesywnie szkoli się w zakresie zdobywania i wykorzystywania umiejętności komputerowych w procesie nauczania.

Nauczyciele pracujący w naszej placówce posiadają podstawowe umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.

Od roku szkolnego 2011/2012 Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim udostępnił wszystkim szkołom z miasta platformę e-learningową zawierającą bazę ćwiczeń multimedialnych z nauczania wczesnoszkolnego, języka polskiego, matematyki, przyrody, języków obcych i informatyki.

Możemy pochwalić się największą ilością stworzonych lekcji w mieście (ponad 700) oraz najdłuższym czasem pracy uczniów z platformą.

Kilkoro nauczycieli prezentuje stworzone ćwiczenia przy pomocy tablicy interaktywnej.

Ukończone studia podyplomowe z zakresu technologii informacyjnej posiada 12 nauczycieli.

Pozostali ukończyli ponad 30-godzinne kursy i szkolenia z zakresu obsługi komputera lub obsługi programów przydatnych w nauczaniu.

Łącznie 20 nauczycieli posiada wiedzę i wykorzystuję ją w pracy z zakresu technologii informacyjnej.