BIRDS

Ptaki

Wpisz odpowiedzi do podanych opisów.

1    2          3            
                    
4            5            
        6             7   
       8        9         
 10                     
                    
    11             12       
 13       14    15              
                    
16        17                
                    
  18   19          20