COLOURS

Kolory

Wpisz odpowiedzi do podanych opisów.

     1    2     3     
   4            
 5          6      
             
7       8      9      
             
        10