FAMILY

Rodzina

Wpisz odpowiedzi do podanych opisów.

 1             
2            3    
            
 4          5     
            
 6             
        7   8     
   9      10       
      11        
            
12       13         
            
            
            
14