A HOUSE

Dom

Wpisz odpowiedzi do podanych opisów.

    1     2    3      
             
     4          
5    6             
             
  7             
8               
             
             
             
  9   10            
      11    12       
13               
             
   14