JAHRESZEITEN

Pory roku

Wpisz odpowiedzi do podanych opisów.

UMLAUTY:
lewy alt + 129 = ü

 1         
        
        
        
     2     
3          
        
4