A SCHOOL

Przybory szkolne

Wpisz odpowiedzi do podanych opisów.

    1          2         
   3                  
 4                    
5                     
                   
 6           7      8     9    
            10         
     11                
12           13            
                   
         14            
   15                  
 16            17    18        
 19          20            
                   
                   
                   
21