Schulfächer

Przedmioty szkolne

Wpisz odpowiedzi do podanych opisów.

1       2               
                  
 3                   
           4     5      
 6     7                
                  
8                    
        9            
10      11    12              
                  
                  
    13                
                  
      14              
                  
                  
  15