TRANSPORT

Pojazdy

Wpisz odpowiedzi do podanych opisów.

    1    2      
          
 3           
4      5        
          
6            
      7      
          
 8    9         
          
          
     10       
11