Materiały dydaktyczne nauczycieli

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 1 =

Kadra pedagogiczna w Szkole Podstawowej nr 12 tworzy materiały dydaktyczne i multimedialne do wykorzystania na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz indywidualnie przez uczniów w domu.

Nauczyciele regularnie dokształcają się i tworzą nowe materiały dydaktyczne przy pomocy oprogramowania komputerowego. Wiele ze stworzonych filmów, czy innych materiałów zostało nagrodzonych w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych.

Coraz częściej również nauczyciele podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych pracują metodą WebQuest, czyli wyszukiwanie i opracowywanie odpowiedzi na zadane pytania w oparciu tylko i wyłącznie o wskazane przez nauczyciela strony internetowe sprawdzone wcześniej pod kątem przydatności i bezpieczeństwa.

W naszej szkole znajduje sie także kilkanaście tablic interaktywnych wykorzystywanych na zajęciach i poza nimi.

Kontakt

ul. Belzacka 104
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 646-68-58
e-mail: sp12@sp12.piotrkow.pl

Poniedziałek 28 listopada 2022

Grzegorz, Lesław, Zdzisław, Gościrad, Lesława, Jakub, Rufin, Ginter, Guncerz, Gunter, Kwieta, Berta

Na skróty