Informatyzacja pracy szkoły

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =

Jesteśmy szkołą otwartą na nowoczesne technologie i twórcze działania. TI są codziennością w naszej szkole, począwszy od administrowania działalnością placówki po wykorzystanie jej podczas lekcji, zajęć pozalekcyjnych.

Od wielu lat wdrażamy informatyczny system zarządzania. Mamy wiele sukcesów. Od kilku lat dysponujemy pełnym oprogramowaniem do zarządzania szkół firmy OPTIVUM: Kadry, Płace, Płatnik, Księgowość, Magazyn, Faktury, SIO.

Nowością jest wprowadzenie w bieżącym roku szkolnym programu zarządzającego zbiorami bibliotecznymi MOL również firmy OPTIVUM.

Największe sukcesy:

 • Stworzenie i administrowanie przez nauczyciela informatyki naszej szkoły witryny Biuletynu Informacji Publicznej.
 • Dysponujemy 2 pracowniami komputerowymi po 11 stanowisk, centrum multimedialnym z 4 stanowiskami, 3 tablicami interaktywnymi oraz 23 komputerami w salach lekcyjnych, sekretariacie, księgowości, u dyrekcji szkoły, pedagogów i bibliotece.
 • Podzieliliśmy infrastrukturę techniczną na część dydaktyczną i administracyjną.
 • Zakupiliśmy licencje na kompletny system oprogramowania użytkowego do zarządzania szkołą.
 • Zakupiliśmy licencje na całoroczną ochronę antywirusową komputerów ESET NOD32
 • Zakupiliśmy licencje na program Opiekun Ucznia filtrujący treści przeglądane przez uczniów w Internecie
 • Wdrożyliśmy szkolną platformę nauczania na odległość e-learning opartą na systemie Moodle.
 • Wdrożyliśmy Piotrkowska Platformę e-learningową do nauczania języków obcych, matematyki, przyrody, języka polskiego i informatyki i przodujemy w jej wykorzystaniu w mieście
 • Od kilku lat wykorzystujemy oprogramowanie do drukowania świadectw szkolnych, arkuszy ocen
 • Posiadamy kadrę pedagogiczną wykorzystującą projekty innowacyjne w nauczaniu
 • Mamy najwięcej wśród szkół podstawowych w mieście zwycięstw w konkursach powiązanych z informatyką