Rekrutacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Piotrkowie Tryb. informuje, że w dniach  od 28.02 do 25.03.2022 roku przeprowadzana będzie rekrutacja dzieci do klas I na rok szkolny 2022/2022 zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Wobec powyższego uprzejmie prosimy rodziców/prawnych opiekunów o złożenie w sekretariacie placówki wypełnionego zgłoszenia dziecka do szkoły.

Wnioski dotyczące przyjęcia dziecka do klasy I można pobrać w sekretariacie szkoły lub poniżej w artykule.

Po wypełnieniu wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły osobiście lub elektronicznie, wysyłając na adres szkoły sp12@sp12.piotrkow.pl.

Potwierdzenie otrzymania wniosku zostanie przesłane przez sekretariat szkoły na adres zwrotny.

Niedotrzymanie powyższego terminu spowoduje nieumieszczenie dziecka na liście uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 w roku szkolnym 2022/2023.

Szczegółowe informacje dotyczące wyprawki pierwszoklasisty zostaną przekazane po zakończeniu procesu rekrutacji.

Załączniki artykułu

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu (docx) 0.03mb, (pobrań: 167)

Kontakt

ul. Belzacka 104
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 646-68-58
e-mail: sp12@sp12.piotrkow.pl

Sobota 28 stycznia 2023

Augustyn, Manfred, Manfreda, Flawian, Ildefons, Julian, Karol, Piotr, Roger, Tomasz, Waleriusz, Walery

Na skróty