Rekrutacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Piotrkowie Tryb. informuje, że w dniach  od 15.02 do 19.03.2021 roku przeprowadzana będzie rekrutacja dzieci do klas I na rok szkolny 2021/2022 zamieszkałych w obwodzie szkoły.
 
Wobec powyższego uprzejmie prosimy rodziców/prawnych opiekunów o złożenie w sekretariacie placówki wypełnionego zgłoszenia dziecka do szkoły.

Wnioski dotyczące przyjęcia dziecka do klasy I można pobrać w sekretariacie szkoły lub na stronie szkoły.

Po wypełnieniu wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły osobiście lub elektronicznie, wysyłając na adres szkoły sp12@sp12.piotrkow.pl.

Potwierdzenie otrzymania wniosku zostanie przesłane przez sekretariat szkoły na adres zwrotny.

Niedotrzymanie powyższego terminu spowoduje nieumieszczenie dziecka na liście uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 w roku szkolnym 2021/2022.

Załączniki artykułu

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu (docx) 0.03mb, (pobrań: 112)
Wniosek o przyjęcie do szkoły (doc) 0.08mb, (pobrań: 44)

Kontakt

ul. Belzacka 104
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 646-68-58
e-mail: sp12@sp12.piotrkow.pl

Sobota 31 lipca 2021

Alfonsa, Justyn, German, Helena, Demokryt, Ignacy, Ernesta, Emilian, Beat, Ludomir, Adam, Lubomir

Na skróty