Dyrekcja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =

 

Dyrektorem szkoły od roku szkolnego 2003/2004 jest mgr Anna Kulisa

- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

 I wicedyrektorem szkoły jest mgr Barbara Zatorska

- nauczyciel języka polskiego
 


 

II wicedyrektorem szkoły jest mgr Katarzyna Kraszewska

- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej