Kadra Pedagogiczna

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 2 =
WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022:

dyrektor szkoły Anna Kulisa                   
klasy: 2a, 2b, 2c, 2d (zajęcia rozwijające kreatywność)
wicedyrektor Katarzyna Kraszewska     klasy: 3a, 3b, 3c, 3d, 3e (zajęcia twórczego myślenia i działania)
                                                                     klasy: 1c, 1d, 1e (koło zainteresowań)
wicedyrektor Barbara Zatorska              Obowiązki bibliotekarza

Język polski:

Agnieszka Jabłońska                               klasy: 5c, 5e, 6b, 6d
Łukasz Jakubowski                                  klasy: 4c, 6c, 7a, 8c, 8d
Anna Piątek                                               klasy: 4e, 7c, 7h
Małgorzata Skrzypczyk                           klasy: 5b, 6a, 7b, 7e
Joanna Stalbowska                                  klasy: 4a, 5s, 8b, 8e
Marta Sztompka-Stępień                        klasy: 7d, 7g, 7i, 8a
Renata Zajda                                             klasy: 4b, 4d, 5d, 7f

Język angielski:

Agnieszka Faryś                                         klasy: 2c, 3b, 6c, 7d, 7e, 7f, 8a, 8b
Cecylia Jakubiak                                        klasy: 2b, 4c, 5e, 7b, 7h, 8d(1), 8d(2), 8e
Agata Kabzińska                                        klasy: 1c, 1d, 4b, 5b, 5c, 7c, 7g, 8c
Tomasz Wróbel                                          klasy: 3c, 3d, 4d, 5d, 5s, 6a, 7a, 7i
Joanna Wściubiak                                     klasy: 4a, 6b, 6d
Edyta Nowak                                              klasy: 1a, 1b, 1e, 2a, 2d, 3a, 3e, 4e

Język niemiecki:

Ewa Kozłowska                                          klasy: 6a, 6b, 6c, 6d, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 8b, 8c, 8d(1), 8e
Agnieszka Czarczyk                                  klasy: 7g, 7h, 7i, 8a, 8d(2)

Historia:

Michał Owczarek                                      klasy: 5e, 6a, 6d, 7e, 7g, 7h, 7i, 8b, 8d, 8e
Sylwia Kuźniar                                           klasy: 5b, 5d, 5s, 6b
Joanna Wieczorek                                    klasa: 7d
Agnieszka Zielonka                                  klasy: 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 5c, 6c, 7a, 7b,7c, 7f, 8a, 8c

Matematyka:

Ewa Adamczyk                                          klasy: 5e, 6a, 6c, 7f, 8b
Małgorzata Biłek                                       klasy: 4c, 4d, 5c, 7a, 7c
Małgorzata Komorowska                         klasy: 6d, 7e, 7h, 8a
Katarzyna Makowska                                klasy: 4a, 4e, 6b, 7b, 7d, 8e
Edyta Paszkiewicz                                     klasy: 5d, 5s, 8c
Katarzyna Szczepka                                  klasy: 4b, 5b, 7g, 7i, 8d

Przyroda:

Joanna Wieczorek                                     klasy: 4a, 4b, 4c, 4d, 4e

Biologia:

Małgorzata Królikiewicz                           klasy: 5b, 5c, 5d, 5e, 5s, 6a, 6b, 6c, 6d, 7a, 7b, 7c, 7f, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e
Joanna Wieczorek                                    klasy: 7d, 7e, 7g, 7h, 7i

Geografia:

Małgorzata Fiktus                                     klasy: 5b, 5c, 5d, 5e, 5s, 6a, 6b, 6c, 7a, 7c, 7f, 8d
Sylwia Baranowska                                   klasy: 6d, 7b, 7d, 7e, 7g, 7h, 7i, 8a, 8b, 8c, 8e

Informatyka:

Karolina Majchrzak                                    klasy:4b(1), 4c(1), 4d(1), 5b(1), 5c(1), 5e(1), 6a(1), 6b(1), 6c(1), 6d(1), 7a(1),
                                                                     7b(1), 7c(2), 7e(1), 7f(1), 8a(2), 8b(1), 8c(2), 8d(1)
Beata Pruszczyk                                        klasy: 4a(1), 4b(2), 4c(2), 4d(2), 4e(1), 5b(2), 5d(1), 5s(1), 6a(2), 6b(2), 6c(2),
                                                                     6d(2), 7c(1), 7d(1), 7e(2), 7g(1), 7h(1),7i(1), 8e(2)
Joanna Seta                                               klasy: 4a(2), 4e(2), 5c(2), 5d(2), 5e(2), 5s(2), 7a(2), 7b(2), 7d(2), 7f(2), 7g(2),
                                                                     7h(2), 7i(2), 8a(1), 8b(2), 8c(1), 8d(2), 8e(1)

Fizyka:

Małgorzata Pełeszczak                             klasy: 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7i, 8d, 8e
Edyta Paszkiewicz                                     klasy: 8a, 8b, 8c

Chemia:

Dobrowolska Danuta                                klasy: 7b, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7i, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e
Małgorzata Biłek                                        klasy: 7a, 7c

Wychowanie do życia w rodzinie:

Dagmara Kołowrotkiewicz                      klasy: 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 5b, 5c, 5d, 5e, 5s, 6a, 6b, 6c, 6d, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7i, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e

Wiedza o społeczeństwie:

Sylwia Kuźniar                                           klasy: 8a, 8b, 8c, 8d, 8e

Edukacja dla bezpieczeństwa:

Małgorzata Pełeszczak                             klasy: 8a, 8b, 8c, 8d, 8e

Doradztwo zawodowe:

Dagmara Kołowrotkiewicz                       klasy: 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7i, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e

Muzyka:

Dariusz Głowacki                                      klasy: 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 5b, 5c, 5d, 5e, 5s, 6a, 6b, 6c, 6d, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7i

Plastyka:

Szymańska-Kaczmarek Gabriela            klasy: 4c, 5b, 5c, 5d, 5e, 5s, 6a, 6b, 6c, 6d, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7i
Bogusława Drobik                                    klasy: 4a, 4b, 4d, 4e

Technika:

Bogusława Drobik                                    klasy: 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 5b, 5c, 5d, 5e, 5s, 6a, 6b, 6c, 6d

Wychowanie fizyczne:

Małgorzata Franas                                     klasy: 4c, 7a, 7g, 7h, 7i
Renata Kopińska-Jadwiszczak                klasy: 4a, 5b, 7f
Wiesław Kozica                                          klasy: 6a, 7b, 8b, 8c
Andrzej Kozieł                                             klasy: 6b, 7d, 7e, 8a
Piotr Narejko                                               klasy: 4b, 5e, 6c, 6d, 8d
Marcin Nowak                                             klasy: 4e, 5s, 8e
Agata Cecotka                                            klasy: 4d, 5c, 5d, 7c

Nauczanie wczesnoszkolne:

Agnieszka Fijałkowska                             klasa 1a
Maria Prokop                                             klasa 1b
Iwona Kacperska                                      klasa 1c
Agnieszka Byczek                                     klasa 1d
Sylwia Skórkowska                                   klasa 1e
Ewa Grzelczak                                           klasa 2a
Beata Marendziak                                     klasa 2b
Sylwia Kowalska                                       klasa 2c
Katarzyna Poterała                                   klasa 2d
Agnieszka Robak                                      klasa 3a
Magdalena Dzwonnik                              klasa 3b
Beata Gortyńska                                       klasa 3c
Bożena Łopacińska                                  klasa 3d
Katarzyna Fabiańska                                klasa 3e

Religia:

Ewa Baur                                                    klasy: 2c, 3a, 3b, 3e, 4a, 4c, 5s, 6a, 7g, 8a
Dorota Cieślik                                            klasy: 2d, 3c, 4b, 5d, 5e, 7b, 7c, 7d, 7e, 8e
Aleksandra Nowakowska                        klasy: 1b, 1c, 3d, 5c, 6b, 6c, 7a, 7f, 8b, 8c, 8d
Joanna Sokalska                                       klasy: 1a, 1e, 2a, 2b, 4d, 4e, 5b, 6d, 7h, 7i
Bożena Zamarska                                     

Pedagodzy:

Dorota Kubiak
Katarzyna Szymczyk

Psycholog:

Agnieszka Piątek

Nauczyciele świetlicowi:

Katarzyna Balcerek
Agnieszka Olbromska
Anna Wolska
Małgorzata Karczewska

Renata Kopińska-Jadwiszczak
Wiesław Kozica
Andrzej Kozieł

Nauczyciele bibliotekarze:

Alicja Stobiecka
Aleksandra Wincencjusz

Nauczyciele wspomagający:
Ewelina Siniarska
Radosław Zyga
Małgorzata Balcerzyk