Wybieramy patrona naszej szkoły

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 2 =
W roku szkolnym 2004/2005 zrodził się pomysł nadania imienia naszej szkole. Wybór patrona to poważna decyzja. W jej podejmowaniu uczestniczyła cała społeczność szkolna, a więc uczniowie, nauczyciele oraz rodzice.

Pierwszym krokiem było wyłonienie kandydatów na patrona. Naczelnym, priorytetowym kryterium branym pod uwagę przy składaniu propozycji było uwzględnienie postaci bliskich dzieciom i których morale nie podlegałoby kontrowersyjnym dyskusjom.
Wśród kandydatów znalazła się dość bogata plejada znanych osób, do której trafili:

Wanda Chotomska

Kornel Makuszyński

Stanisław Staszic   

Maria Konopnicka

Janina Porazińska

Stefan Rowecki


Kolejny etap polegał na zaprezentowaniu postaci uczniom oraz rodzicom. Obie strony miały możliwość podania własnych propozycji.  Ostatni etap to głosowanie, które odbyło się we wszystkich wymienionych wyżej środowiskach szkolnych. Ogłoszony werdykt brzmiał jednomyślnie:

PATRONEM NASZEJ SZKOŁY BĘDZIE KORNEL MAKUSZYŃSKI.
powrót