Dyrekcja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 8 =

 

Dyrektorem szkoły od roku szkolnego 2003/2004 jest mgr Anna Kulisa

- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

 

I wicedyrektorem szkoły jest mgr Łukasz Jakubowski

- nauczyciel języka polskiego
 

II wicedyrektorem szkoły jest mgr Beata Pruszczyk

- nauczyciel informatyki i matematyki