Dyrekcja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =

Dyrektorem szkoły od roku szkolnego 2023/2024 jest mgr Łukasz Jakubowski

- nauczyciel języka polskiego

I wicedyrektorem szkoły jest mgr Beata Pruszczyk

- nauczyciel matematyki
 

II wicedyrektorem szkoły jest mgr Agnieszka Rogowska

- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej