Nauczyciel z klasą

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 1 =
dyplomNauczyciele biorący udział w projekcie ci pracowali z uczniami metodą projektu, motywowali uczniów do samodzielnej, odkrywczej pracy oraz opracowali ciekawe scenariusze lekcji w oparciu o technologię informacyjną.

Za ciekawe pomysły i rozwiązania Karolina Majchrzak, Zofia Olczyk, Ewa Adamczyk, Małgorzata Królikiewicz, Cecylia Jakubiak, Agnieszka Faryś i Teresa Glubowska otrzymały tytuł "Nauczyciela z klasą".


Sprawności do zrealizowania w projekcie:
  • foto"Nauczycielu odejdź od tablicy!" - Zadaniem nauczyciela było przeprowadzenie lekcji przy użyciu metod aktywizujących uczniów i z wykorzystaniem pracy zespołowej.
  •  "Nauczycielu, pracuj metodą projektu" - Zadaniem nauczyciela jest zrealizowanie projektu edukacyjnego z co najmniej jedną klasą czy grupą (np. uczniów z koła naukowego).
  • "Nauczycielu, oceniaj tak, by pomóc się uczyć" - Zadaniem nauczyciela jest wprowadzenie do swej pracy elementów oceniania kształtującego (wspierającego, formatywnego)
  • "Uczeń też człowiek" - Nauczyciel powinien umieć 'uczyć po ludzku', czyli budować dobrą relacje z uczniami oparte na życzliwości, zainteresowaniu i podmiotowym traktowaniu.