Historia

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 6 =

Najważniejsze wydarzenia SP12

 
W roku szkolnym 2022/23 funkcję dyrektora szkoły sprawuje Łukasz Jakubowski.
Łukasz Jakubowski
 
W listopadzie 2022 roku budynek SP12 podanny zostaje gruntownej termomodernizacji
sp12
 
W roku szkolnym 2017/ 2018 Dyrektorem szkoły zostaje ponownie Anna Kulisa.
1 kwietnia 2014 roku szóstoklasiści w całej Polsce pisali swój pierwszy w życiu poważny „egzamin”. Uczniowie dwunastki napisali ten sprawdzian na szóstkę, a w pewnym sensie nawet na dziewiątkę…!

Za cały test można było zdobyć 40 pkt., średnia naszej szkoły wyniosła w tym roku 31,7 pkt. Dla porównania średnia Piotrkowa Trybunalskiego to 27,71 pkt, a średnia kraju to 25,82 pkt.

SP 12 OKAZAŁA SIĘ  NAJLEPSZA NIE TYLKO W SWOIM MIEŚCIE, ALE W TYM ROKU TRAFIŁA RÓWNIEŻ DO ELITARNEJ GRUPY NAJLEPSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W KRAJU.

Ponieważ sprawdziany dla szóstoklasistów przeprowadzane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną mają co roku różny stopień trudności, nie można na podstawie ich tzw. surowego wyniku (średniej matematycznej) dokonać porównania na przestrzeni lat i mówić o tendencjach wyników w danej szkole. Do odczytywania wyników szkoły służy tzw. skala staninowa. Staniny to umowne przedziały, na jakie dzielimy dużą populację. Wyróżnia się dziewięć staninów. Skala ta odpowiada na pytanie, jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez szkołę na tle wyników całej badanej populacji, w przypadku sprawdzianu dotyczy to całego kraju. Średni wynik, jaki osiągnęli uczniowie naszej szkoły, okazał się być na miarę NAJWYŻSZEGO dziewiątego stanina.
 
Okazaliśmy się jedyną piotrkowską szkołą podstawową, której wynik odpowiada wartości tego stanina. Tylko 3,7% procent szkół w kraju i 2,2% szkół w województwie łódzkim osiągnęło taki wynik.
 
 
W roku szkolnym 2014/ 2015 Dyrektorem szkoły zostaje ponownie  Anna Kulisa.
31 października 2012 roku był niezwykłym dniem naszej społeczności szkolnej. Tego dnia nastąpiło długo oczekiwane otwarcie nowoczesnego kompleksu boisk przy naszej szkole - ORLIK 2012 wybudowanych w ramach rządowego programu "Moje boisko - Orlik 2012". Z gratulacjami przybyli zaproszeni goście: Prezydent Miasta Piotrkowa Tryb. p. Krzysztof Chojniak, Wicemarszałek Sejmu RP p. Cezary Grabarczyk, członek Zarządu Województwa Łódzkiego p.Dariusz Klimczak, przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego p. Marek Mazur, przewodniczący Rady Miasta p. Marian Błaszczyński, prezes Okręgowego Związku Piłki Nożnej p. Stanisław Sipa.
W dniach 7-8.10 2012 roku nasza szkoła zwyciężyła w prestiżowych Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym Interkl@sa pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Marszałka Sejmu.

Na uroczystą galę w Sali Kolumnowej w Sejmie RP udała się 5-osobowa reprezentacja „dwunastki” w składzie: p. dyrektor Anna Kulisa, p. Małgorzata Królikiewicz, p. Karolina Majchrzak i uczniowie klasy VIC: Igor Janczyk i Krzysztof Lisicki.

Reprezentację szkoły wspierali również przedstawiciele dwóch organów: wicekurator Łódzkiego Kuratorium Oświaty - pan Konrad Czyżyński, Dyrektor Piotrkowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty - pan Andrzej Juszczak oraz Kierownik Referatu Urzędu Miasta pan Radosław Kaczmarek.

Koordynatorem konkursu w szkole był nauczyciel informatyki Karolina Majchrzak.
Zwycięzcy Interkl@sy Dyplom Interkl@sy Prezentacja szkoły Team SP 12
W latach szkolnych 2011/2012, 2010/ 2011, 2008/2009 uczniowie klas szóstych napisali najlepiej ze wszystkich szkół publicznych w mieście sprawdzian kompetencyjny.
Uczniowie na sprawdzianie
W grudniu 2008 roku w Ministerstwie Edukacji Narodowej Minister Edukacji Narodowej, pani Katarzyna Hall oraz organizatorzy Międzynarodowego Konkursu  "European Language Label" wręczyli certyfikaty najwyższej jakości nauczania języków obcych przedstawicielom naszej szkoły.

SP 12 była jedyną zwycięską szkołą z woj. łódzkiego.
Nauczyciele SP12 w Ministerstwie
W 2008 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazuje naszej placówce Pracownię Komputerową oraz Centrum Multimedialne.
Pracownia komputerowa Centrum Multimedialne
W roku szkolnym 2008/2009 Dyrektorem szkoły zostaje ponownie Anna Kulisa.
dyrektor szkoły
W roku szkolnym 2007/2008 siedmiu uczniów naszej szkoły zdobyło tytuł "Uczeń z klasą"
Uczniowie z klasą
W roku szkolnym 2009/2010 projekt uczniowski Kamila Majchrzaka został nagrodzony (jako jedyny z Piotrkowa i jeden z pięciu w województwie łódzkim) grantem w wysokości 5000 złotych w konkursie Ogólnopolskiego Programu "Szkoła bez przemocy"
Kamil autorem projektu Podczas wręczania nagrody
We wrześniu 2006 roku 6 nauczycieli otrzymuje tytuł „Nauczyciela z klasą”.
Dyplom
2 czerwca 2006 roku naszej szkole zostaje nadane imię Kornela Makuszyńskiego
Przed nadaniem imienia
W czerwcu 2005 roku wygraliśmy grant na realizację E-Projektu w ramach Grantu Internetowego TP oraz Akademii Szkoły z klasą.
W roku szkolnym 2003/2004 nasza szkoła otrzymuje tytuł "SZKOŁY Z KLASĄ"
Dyplom
W roku szkolnym 2003/2004 Dyrektorem szkoły zostaje Pani Anna Kulisa.
Pani Dyrektor
W roku szkolnym 1993/ 94 Dyrektorem szkoły zostaje Sławomir Misztela
Sławomir Misztela
W 1984 zostaje oddana do użytku Szkoła Podstawowa nr 12. Dyrektorem szkoły została Krystyna Czarnecka-Wojtasiewicz.
Zdjęcie SP12 z 1984 roku