Szkoła z klasą 2.0

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 4 =
Nauczyciele naszej szkoły wraz ze swoimi uczniami aktywnie uczestniczą w Ogólnpolskiej akcji "Szkoła z klasą 2.0".
W roku szkolnym 2015/ 2016 nasza szkoła bierze udział w kolejnej edycji Szkoły z Klasą 2.0 związanej z wykorzystaniem nowych technologii na zajęciach.

Koordynatorem akcji będzie Karolina Majchrzak. W akcji udział wezmą nauczyciele: pani dyrektor Anna Kulisa, Małgorzata Królikiewicz, Cecylia Jakubiak, Tomasz Wróbel, Ewa Adamczyk, Joanna Stalbowska, Beata Pruszczyk, panie bibliotekarki wraz ze swoimi uczniami.

Nasz zespół realizuje następujące działania:
Projekt edukacyjny,
Uczymy innych,
Odwrócona lekcja,
Czytaj ze zrozumieniem,
Odkrywaj, eksperymentuj, dociekaj,
Otwarte zasoby i prawa autorskie.
Wszystkie dzialania zostaną opisane na blogu pod adresem: http://blogiceo.nq.pl/sp12piotrkow/
 

Sprawozdanie z realizacji Festiwalu Szkoły z klasą i działań dyrektorskich

Osiągnięcia Zespołu 2.0 wraz z uczniami postanowiliśmy połączyć z Dniem Otwartym naszej szkoły. Jest to dzień, w którym naszą placówkę odwiedza bardzo wielu rodziców i zaproszonych gości, więc nasze działania mogliśmy zaprezentować szerokiej publiczności. Festiwal odbył się w naszej placówce dnia 3 czerwca 2016 roku podczas Dnia Otwartego naszej szkoły. O festiwalu poinformowaliśmy społeczność szkolną za pomocą plakatów wywieszonych na korytarzach, za pośrednictwem witryny internetowej szkoły i profilu facebookowym. Na holu głównym naszej szkoły zaprezentowaliśmy zrealizowane ścieżki oraz inne działania między innymi: wystawy z najciekawszymi oraz najróżniejszymi pracami uczniów, obszerną galerię fotograficzną. Gościom uczniowie wręczali naszą gazetkę szkolną "Donosiciel szkolny", przygotowanym podczas zajęć Koła Dziennikarskiego. Członkowie Koła Informatycznego, biorący udział w programie, przygotowali film składający się z działań zrealizowanych podczas całego roku przez nauczycieli i uczniów biorących udział w akcji. Mieli przy okazji możliwość sprawdzenia swoich umiejętności informatycznych. Film był odtwarzany cyklicznie przybywającym do placówki gościom i rodzicom na holu głównym. Pani Dyrektor Anna Kulisa zapoznała wszystkich zaproszonych z programem Szkoły z klasą 2.0. Witając w Hali Sportowej przyszłorocznych uczniów i ich opiekunów, opowiedziała o innowacyjnym procesie nauczania, zaangażowaniu uczniów i ciekawych pomysłach zrealizowanych w mijającym roku szkolnym. Wśród zgromadzonej publiczności byli rodzice uczniów uczęszczających do naszej szkoły, jak również rodzice tych uczniów, którzy rozpoczną naukę od września 2016 roku. Gościliśmy przedstawicieli Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, nauczycieli oraz pracowników szkoły. Wydarzenie, jakim był Festiwal Szkoły z Klasą, zostało zarejestrowane w formie galerii fotograficznej oraz krótkich kadrów filmowych z uroczystości nagranych przez uczniów Koła Informatycznego. Nauczyciele wraz z uczniami przeprowadzili ciekawe zajęcia wykorzystując przy tym narzędzia technologii informacyjnej.
NAUCZYCIEL ŚCIEŻKA TYTUŁ ZAJĘĆ
Joanna Stalbowska Odwrócona lekcja - klasa IV Mitologiczne wędrówki
Mali pisarze
Karolina Majchrzak Projekt edukacyjny - klasa V Moja ulubiona postać w MSPaint
Alicja Stobiecka i biblioteka szkolna Uczymy innych - klasy I-VI Dzień Kolekcjonera
Historia polskiej dobranocki
Małgorzata Królikiewicz Uczymy innych - klasy IV-VI Jak uczyliśmy Janka szanować przyrodę?
Poznajemy klimat i roślinność sawanny
Ewa Adamczyk Uczymy innych - Klasa IV Procenty a ułamki
Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych
Tomasz Wróbel Uczymy innych - Klasa VI Sposoby zapraszania w języku angielskim
Czas Past Simple
Beata Pruszczyk Uczymy innych - Klasa V i VI Baltie w klasie 5
Uczymy Baltiego
Cecylia Jakubiak Projekt edukacyjny - klasa VI English speaking country- the place I would like to see („Anglojęzyczny kraj/miejsce, które chciałbym zobaczyć”)
Warto zauważyć, że zajęcia związane z nauką programowania w Baltie 3 zakończyły się imponującym sukcesem uczniów. Bartosz Głowacki (6e), Barbara Pruszczyk (4c), Bartłomiej Pruszczyk (6c) i Bartosz Siwakowski (6e) awansowali do krajowego finału Międzynarodowego Konkursu Programistycznego. Międzynarodowy Konkurs Programistyczny Baltie 2016 – to konkurs programowania w języku Baltie 3. Prowadzony jest na konkursowym serwerze SGP. Organizatorami są: SGP System (Czechy), TIB (Czechy) i TIB (Słowacja). Etap krajowy odbył się 14 maja 2016 roku w Ząbkach/k. Warszawy. Nasza drużyna pokazała olbrzymi potencjał! Uczniowie SP 12 znaleźli się w gronie najlepszych 200 uczestników konkursu. Cieszymy się z tego sukcesu tym bardziej, że jesteśmy jedyną szkołą w Piotrkowie Trybunalskim, która podjęła się udziału w tym międzynarodowym konkursie. Na uwagę zasługują panie nauczycielki bibliotekarki naszej szkoły. Przejawiają dużą aktywność i inicjatywę, są otwarte na innowacje i eksperymenty. Posiadają szerokie i niepowierzchowne zainteresowania, aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym. Potrafią skupić wokół siebie grupę osób szczególnie zainteresowanych książką i biblioteką oraz przekazać im swoje doświadczenia. Przykładem mogą być przedsięwzięcia promujące czytelnictwo między innymi: Konkurs literacko – plastyczny „Cztery pory roku”, Konkurs Pięknego Czytania „Czytała babcia, czytała mama, czytam ja”, Dzień Kolekcjonera, które na stałe wpisały się w historię naszej szkoły. Podczas Dnia Kolekcjonera uczniowie mieli możliwość pochwalenia się swoimi zbiorami całej społeczności szkolnej, zachęcić do kolekcjonerstwa swoich rówieśników. Uczniowie doskonale wiedzą, że pasje wzbogacają człowieka, pozwalają prawidłowo gospodarować wolnym czasem, przeciwdziałają nudzie. Z kolei akcja „Historia polskiej dobranocki” miała na celu: utrwalenie znajomości popularnych polskich dobranocek dla dzieci, zainteresowanie interpretacjami dobranocek i ich aspektami psychologicznymi, uwrażliwienie na uniwersalne wartości dobranocek, inspirowanie do samodzielnego i krytycznego sposobu myślenia. Przybliżyła szczególnie tym najmłodszym uczniom bajki starsze, mniej znane takie jak: Jacek i Agatka, Miś Uszatek, Koziołek Matołek. Konkurs pięknego czytania pod hasłem Czytała babcia, czytała mama, czytam ja , którego celem było: pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej uczniów, doskonalenie umiejętności czytania, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań czytelniczych. Celem zadania dyrektorskiego na II semestr było udostępnianie uczniom sprzętu komputerowego i multimedialnego poza lekcjami (Zadanie: Komputery po lekcjach). Zorganizowanie czasu wolnego uczniów z zastosowaniem komputerów okazał się jednym z głównych zadań do realizacji w bieżącym roku szkolnym. Nasza placówka jest największą szkołą w mieście i to zarówno pod względem powierzchni, jak i ilości dzieci. Dlatego też możliwości na zagospodarowanie czasu dzieciom podczas przerw i po lekcjach mamy bardzo dużo. „Dwunastka” jest bardzo dobrze wyposażona w sprzęt IT. Posiadamy dwie pracownie komputerowe. Wiele klasopracowni wyposażonych jest w tablice interaktywne oraz rzutniki. Przy bibliotece szkolnej działa Multimedialne Centrum Informacji, oferujące uczniom dostęp do wysokiej klasy komputerów oraz sieci Internet. Sprzęt komputerowy znajduje się również w poszczególnych salach lekcyjnych i jest do dyspozycji nauczycieli. Urządzenia najczęściej służyły w trakcie zajęć lekcyjnych. Jednak w wyniku realizacji działania dyrektorskiego zdecydowaliśmy się szeroko udostępniać szkolną infrastrukturę IT uczniom w przerwach międzylekcyjnych jak i po zakończonych zajęciach szkolnych tak, aby komputery i dostęp do Internetu stały się ogólnodostępne dla wszystkich uczniów. Głównymi celami naszego zadania było przygotowanie ucznia do życia w świecie cyfrowym oraz umiejętne wykorzystanie oprogramowania komputerowego do realizacji zadań takich jak tworzenie filmów, stron internetowych, gazetki szkolnej, edycja tekstu i zdjęć. Poprzez wykorzystanie na zajęciach pozalekcyjnych ciekawych, kolorowych programów edukacyjnych, możliwe było niwelowanie braków wiedzy u uczniów z trudnościami w nauce oraz poszerzanie wiedzy i umiejętności przez uczniów zdolnych. Realizację tego zadania zaplanowaliśmy już w I semestrze roku szkolnego 2015/2016, i wprowadzaliśmy sukcesywnie przez cały rok szkolny. Nasze działania:
 • Określiliśmy zasady i reguły korzystania z pracowni komputerowych i Centrum Multimedialnego przez uczniów podczas przerw międzylekcyjnych oraz po zakończonych lekcjach. Wykorzystaliśmy tu KODEKS 2.0.
 • Wyposażyliśmy komputery w oprogramowanie edukacyjne do indywidualnego wykorzystania przez dzieci,
 • Zaangażowaliśmy nauczycielki bibliotekarki do przeprowadzania w czasie przerw 20-minutowych w Centrum Multimedialnym krótkich zajęć przy komputerze dla dzieci młodszych (wykorzystanie programów Tux Paint, Matematyka dla najmłodszych, Ortofrajda). Wykorzystanie oprogramowania komputerowego do przygotowania uczniów do konkursów recytatorskich, poezji śpiewanej, literacko – plastycznych.
 • Dyrekcja szkoły przydzieliła koła zainteresowań nauczycielom chętnym wykorzystywać TIK podczas zajęć:
  • Koło Informatyczne „Moja własna strona WWW” (Karolina Majchrzak)
  • Koło Informatyczne „Programujemy w Baltie” (Beata Pruszczyk)
  • Koło Informatyczne „Webmasterzy SP 12” (Karolina Majchrzak)
  • Koło Dziennikarskie „Donosiciel szkolny” (Joanna Stalbowska)
  • Koło Języka Angielskiego (Cecylia Jakubiak, Tomasz Wróbel)
  • Koło Matematyczne (Ewa Adamczyk)
  • Koło Przyrodnicze (Małgorzata Królikiewicz)
  • Koło Miłośników Poezji (Alicja Stobiecka)
 • Zabezpieczyliśmy komputery programem antywirusowym ESET NODD.
 • Aby wyeliminować próby odwiedzania stron internetowych z przemocą, pornografią czy hazardem, wykupiliśmy licencje na program OPIEKUN UCZNIA, skutecznie blokujący treści i strony niedozwolone.
 • Uczniowie przebywający podczas przerw w pracowniach komputerowych mieli zawsze zapewnione bezpieczeństwo przez nauczyciela.
 • Podczas kół zainteresowań uczniowie, oprócz wykorzystywania gotowego oprogramowania w komputerze, odwiedzali także strony edukacyjne, obecne w nauczaniu w naszej szkole już od kilku lat:
Aby cele mogły być zrealizowane, należało również wyznaczyć sobie zadanie związane z funkcją wychowawczą szkoły. W wyniku działań prowadzonych z Dniem Bezpiecznego Internetu oraz realizacją programu Bezpieczna Poczta, uświadamialiśmy uczniom zasady bezpiecznej pracy i zagrożenia związane z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ewaluację naszych działań przeprowadziliśmy wykorzystując następujące metody:
 • Systematyczna kontrola i obserwacja zajęć, kontrola dokumentacji kół pozalekcyjnych przez dyrekcję szkoły,
 • Umieszczenie osiągnięć uczniów z kół pozalekcyjnych na witrynie szkolnej,
 • Przeprowadzenie krótkiej ankiety z uczniami oraz nauczycielami przez koordynatora szkolnego.
Osiągnięte sukcesy:
 1. Uczniowie odważnie, ale bezpiecznie potrafią korzystać z technologii informacyjnej
 2. Osiągnięcie najlepszych wyników w konkursach, olimpiadach, turniejach:
Zaplanowane zadania na ten rok szkolny w programie „Szkoła z Klasą 2.0” udało nam się zrealizować w 100 procentach. Przeprowadzone wywiady z uczniami i nauczycielami wykazały, że wykorzystywanie technologii informacyjnej w zajęciach pozalekcyjnych i w czasie przerw jest wspaniałym pomysłem. Zauważyliśmy, że uczniowie częściej angażowali się w prace na rzecz szkoły(tworzenie filmów, galerii zdjęć, umieszczanie informacji na witrynie szkolnej, tworzenie gazetki szkolnej). Ciekawe zajęcia i dostęp do nowoczesnych ćwiczeń edukacyjnych przełożyły się na sukcesy w konkursach przedmiotowych. W przyszłym roku szkolnym planujemy rozszerzenie sieci WIFI na kolejne skrzydła szkoły. Pragniemy zmodernizować Centrum Multimedialne oraz pracownię komputerową. Jesteśmy w trakcie pozyskiwania środków na ten cel. Zadanie to dokończymy w najbliższej przyszłości. W roku szkolnym 2016/ 2017 zamierzamy kontynuować nasze osiągnięcia wypracowane w Szkole z Klasą 2.0. Jednym z najciekawszych zadań, które wspólnie opracowaliśmy i wdrożyliśmy w szkole, jest KODEKS 2.0. Ujednolicenie zasad wykorzystywania TIK w szkole to w obecnych czasach priorytet. Uczniowie muszą znać granice wykorzystywania telefonu komórkowego czy innych urządzeń w czasie lekcji czy na przerwach. Z naszych działań w Szkole z klasą jesteśmy usatysfakcjonowani. Nauczyciele poszerzyli swój warsztat pracy o ciekawe scenariusze zajęć wdrażając technologię informacyjną,. Uczniowie zdobyli umiejętność posługiwania się komputerem. Z dużym zapałem korzystają z zasobów sieci, przetwarzają i generują rzeczy nowe. Posiadają zdolność wykorzystywania rozmaitych narzędzi komunikacyjnych. Odważniej sięgają po nowoczesne oprogramowanie, a mniej po gry komputerowe, co w obecnych czasach jest dużym sukcesem. Film podsumowujący nasze działania oraz promujący szkołę: [youtube]https://youtu.be/uoPticG16bA[/youtube]

  W dniach 25 stycznia - 29 stycznia 2016 roku w naszej szkole odbyły się działania związane z Międzysemestralnym Otwartym Spotkaniem TIK-owym. IMG_0491Przygotowaniami zajęli się nauczyciele Zespołu 2.0 wraz z wybranymi uczniami. Staraliśmy się, aby w uroczystościach udział wzięło większość uczniów naszej szkoły. W naszej szkole przebieg MOST zarejestrował koordynator akcji Karolina Majchrzak. Ze zgromadzonego materiału powstały filmy i galerie zdjęć oraz prezentacje multimedialne. Aby dotrzeć do jak największej grupy odbiorców (w tym także rodziców, opiekunów i innych zainteresowanych osób) koordynator umieścił działania także na witrynie szkolnej. Nasze plany udało się zrealizować z sukcesem. Harmonogram działań wyglądał następująco:
 • Debata nad szkolnym Kodeksem 2.0 (25 stycznia)
 • Opracowanie szkolnego Kodeksu 2.0 (26 stycznia)
 • Akcja Biblioteki szkolnej promująca czytelnictwo - dla uczniów klas I (25- 29 stycznia)
 • Apel dla uczniów klas IV-VI, podczas którego zaprezentowane zostały uczniowskie dokonania w trakcie realizacja ścieżek (28 stycznia)
 • Podsumowanie I semestru w programie Szkoła z klasą 2.0 (29 stycznia)
 • Podsumowanie MOST w gronie zespołu 2.0
 • Umieszczenie materiałów z MOST (zdjęcia, informacje, filmy) na witrynie szkolnej i blogu (29 stycznia)
Dnia 25 stycznia odbyła się Debata nad szkolnym Kodeksem 2.0. Ponieważ w naszej placówce jest 45 oddziałów (klas) fizyczną niemożliwością byłoby zaprosić do debaty wszystkich uczniów. Dlatego też o zdanie i pomoc w utworzeniu Kodeksu 2.0 poprosiliśmy reprezentantów każdej klasy (po 2 osoby). debataAby spotkanie miało sens, nauczyciele Zespołu 2.0 zadbali o nagłośnienie z mikrofonem. Temat spotkania został wcześniej przekazany wychowawcom klas, uczniowie mieli czas, zarówno w domu jak i w klasie podczas zajęć wychowawczych, aby przygotować propozycje do Kodeksu. Debata trwała 2 godziny lekcyjne. Reprezentanci wszystkich klas zgłaszali swoje propozycje, bądź uzupełniali wypowiedzi innych. Nauczyciele Zespołu 2.0 notowali wszystkie uwagi. W trakcie omawiania poszczególnych punktów każdy zainteresowany uczeń mógł zgłosić się i przez mikrofon zaproponować zmianę bądź uzupełnić wypowiedzi innych. Najwięcej emocji wzbudzał punkt poświęcony telefonom komórkowym w naszej szkole i korzystaniem z WIFI. W wielu placówkach noszenie telefonów do szkoły jest całkowicie zakazane. Nasza społeczność szkolna po burzliwych dyskusjach zdecydowała, że uczniowie mogą korzystać z telefonów komórkowych, ale tylko na przerwach. WIFI jest dostępne dla wszystkich w Holu C przy pracowniach komputerowych. IMG_0490Podobnym stopniem zainteresowania cieszył się punkt dotyczący wykorzystania narzędzi technologii informacyjnej na zajęciach. Uczniowie dążyli w wypowiedziach do tego, żeby nauczyciele każdego przedmiotu korzystali w miarę możliwości z tablic interaktywnych i stanowisk komputerowych. Dzięki przychylności pani Dyrektor, która otwarta jest na różne innowacje, szkoła wyposażona jest w nowoczesny sprzęt komputerowy. Pani Dyrektor doskonale zna potrzeby społeczności szkolnej i sukcesywnie, w ramach posiadania środków finansowych, inwestuje w sprzęt komputerowy. IMG_0492Dzięki temu nasza placówka poszczycić się może 8 tablicami interaktywnymi. Większość nauczycieli, aby uatrakcyjnić zajęcia lekcyjne, wykorzystuje w czasie zajęć laptopy oraz rzutniki multimedialne. Na bazie debaty i zapisanych propozycji społeczności szkolnej Zespół 2.0 ustalił ostateczne brzmienie naszego Kodeksu. Każdy punkt został głośno odczytany i zaakceptowany poprzez głosowanie przez zgromadzoną społeczność szkolną wraz z panią Dyrektor na czele. Gotowy Kodeks został wywieszony na korytarzu szkolnym oraz umieszczony na witrynie szkolnej w dokumentacji szkoły. A oto jego ostateczna wersja:

kodeks2

Równocześnie z opracowywaniem Kodeksu 2.0 w szkole trwały akcje związane z Międzysemestralnym Otwartym Spotkaniem TIK-owym. Nauczyciele Zespołu 2.0 zrealizowali następujące ścieżki:
 1. Małgorzata Królikiewicz – Odkrywaj, eksperymentuj, dociekaj. Zwierzęta zagrożone wyginięciem w Polsce”
 2. Joanna Stalbowska - Akcja czytelnicza „Uwolnić książkę”
 3. Nauczyciele bibliotekarze - Akcja czytelnicza „Książki moich marzeń”
 4. Karolina Majchrzak – Otwarte zasoby i prawa autorskie. Twórz i udostępniaj
 5. Cecylia Jakubiak - Uczymy innych. Valentine’s day
 6. Tomasz Wróbel – Odkrywaj, eksperymentuj, dociekaj. Dialekty angielskie
 7. Ewa Adamczyk – Odwrócona lekcja. Figury przystające
 8. Beata Pruszczyk – Otwarte zasoby i prawa autorskie. Twórz i udostępniaj
IMG_0005Z dużym rozmachem nauczyciele bibliotekarze zaangażowali się w realizację swojej ścieżki promującej czytelnictwo „Książki naszych marzeń”. W akcji udział wzięło 12 klas (po dwie z poziomu klas I-VI). Wybrane fragmenty książek czytali uczniowie klas czwartych. W akcję zaangażowała się także Pani Dyrektor, która klasie I przeczytała fragment „Przygód Koziołka Matołka”. Autorem tej książki jest Kornel Makuszyński patron naszej szkoły. Fragmenty książek czytali:
 1. Remigiusz Masak kl. Vh „Zwierzęta moi przyjaciele”
 2. Julia Gajda kl. Vh „Babcia na jabłoni” M.Lobe
 3. Joanna Cirkot kl. Ve „Karolka Karotka” Ch. Bieniek
 4. Oliwia Baran kl. Vc „Ostatni krzyk mody” A.Gadzińska
 5. Maja Gudź kl. Vc „Fryga źle się czuje” L.Fabisińska
 6. Magdalena Skoczek kl. Vh ”Wiśniewscy. Wielka przeprowadzka” L. Wildish, Ch. Higgins
 7. Oliwia Uniszewska kl. Ve „Zezia i Giler” A. Chylińska
 8. Kaja Sacińska kl. Ve „Piątka z Zakątka” K.Drzewiecka
 9. Zuzanna Ratajczyk kl. Ve „Wiejemy do lasu” L. Gardner
 10. Mateusz Zieliński kl. Vd „Max zimą” Ch. Tielmann
Fragmenty akcji umieściliśmy na naszym szkolny kanale na Youtubie. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia.
akcja1 akcja2
akcja4Dużą popularnością wśród wszystkich uczniów naszej szkoły cieszy się akcja czytelnicza „Uwolnij książkę”. Aż do końca roku każdy zainteresowany uczeń może skorzystać z umieszczonego na holu głównym trzypiętrowego regału z książkami przyniesionymi przez uczniów do wymiany. Każdy uczeń może wybrać sobie książkę, zabrać ją do domu, przeczytać, a następnie odłożyć na miejsce, z którego wziął. Możliwość swobodnego przeglądania tytułów i wybrania ciekawej pozycji kusi uczniów i zdecydowanie możemy stwierdzić, że pomysł trafił w dziesiątkę. IMG_0078Główne obchody MOST w naszej szkole odbyły się dnia 28 stycznia na holu głównym. Podczas uroczystego apelu uczniowie mogli zaprezentować zgromadzonej publiczności przygotowane przez siebie prezentacje oraz filmy. Apel trwał 3 godziny lekcyjne. Uczestniczyły w nim wszystkie klasy IV-VI naszej szkoły. Wśród uczniów, którzy zaprezentowali swoje dzieła znaleźli się:
 • Uczniowie przygotowujący prace pod okiem p. Małgorzaty Królikiewicz
 1. Ola Mnich kl. Ve - FOKA POSPOLITA
 2. Oliwier Węgrzyn kl. Vc - JASZCZURKA ZIELONA
 3. Julia Mikuła kl. Vb - JEŻ
 4. Marlena Purzyńska kl. VId - KOZICA
 5. Patrycja Cecota i Ola Nienałtowska kl. Vb - KRASKA ZWYCZAJNA
 6. Szymon Tobiasz i Mikołaj Nowak kl. IVb - MORŚWIN
 7. Dawid Radek kl. Vb - NIETOPERZ
 8. Asia Lorek kl. IVb - RYŚ
 9. Kacper Urbański kl. Vb - SALAMANDRA PLAMISTA
 10. Wiktoria Ezias kl. Vh - SĘP PŁOWY
 11. Julia Olejnik kl. Va - SOWA PŁOMYKÓWKA
 12. Julia Olejnik kl. Va - UCHU, PUCHACZ
 13. Weronika Kłos kl. IVd - ŚWISTAK TATRZAŃSKI
 14. Kacper Skoczylas kl. IVb - WĄŻ ESKULAPA
 15. Ania Kołowrotkiewicz kl. Vb - WILK
 16. Mateusz Kaczyński kl. VIf - WRÓBEL
 17. Emilia Gielec kl. Vb - ZAJĄC BIELAK
 18. Zuzia Jakubik kl. Vb – ŻUBRY
 • Uczniowie przygotowujący prace pod okiem p. Karoliny Majchrzak
 1. Adam Majchrzak, Igor Groński, Bartosz Chojnacki – ZWIERZĘTA AMAZONKI
 2. Adam Gemel, Jakub Dolny, Wiktoria Królikiewicz – ZWIERZĘTA SAWANNY
 3. Krystian Cieślak – ZWIERZĘTA HIMALAJÓW
 4. Aleksander Bednarski – ZWIERZĘTA SAHARY
Zapraszamy do zapoznania się z fragmentem spotkania oraz wybranymi prezentacjami i filmami: [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=XjM9--JTE4E[/youtube]
amazonka sawannasahara

W pierwszym semestrze pani dyrektor szkoły Anna Kulisa zaplanowała realizację zadanie „Spacer edukacyjny TIK”. Wraz z wicedyrektorkami Barbarą Zatorską i Katarzyną Kraszewską zadbały o to, aby nauczyciele mieli potrzebny sprzęt do przeprowadzenia zajęć z nowoczesnymi multimediami. Oprócz stacjonarnych tablic interaktywnych, dostępne są w naszej placówce 2 tablice na kółkach, które można je było wykorzystać w każdej sali. Dyrekcja szkoły regularnie kontroluje zajęcia przeprowadzane przez nauczycieli, zachęca do wykorzystania nowoczesnych technologii. W styczniu nauczyciele: Tomasz Wróbel i Aleksandra Lesiak przygotowali zajęcia otwarte z języka angielskiego, w których wzięli udział uczniowie klas V i III. Celem lekcji było pokazanie, w jaki sposób można wykorzystać środki multimedialne w kształceniu umiejętności sprawnego posługiwania się językiem obcym. Niezmiernie ciekawy sposób realizacji oraz stosowane metody dowiodły, że poziom wykorzystania TIK w naszej szkole jest bardzo wysoki. Szkolną codziennością stało się wykorzystanie posiadanej bazy do rozwoju umiejętności uczniów oraz podnoszenia kompetencji nauczycieli. Grono Pedagogiczne wzięło udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej „Wykorzystanie programu Zrób to sam w nauczaniu”, które poprowadziła nauczycielka zajęć komputerowych naszej szkoły Karolina Majchrzak. W sekretariacie szkolnym udostępniono nauczycielom kserokopiarkę oraz drukarkę, aby pedagodzy mogli wykorzystać na zajęciach własne materiały. Dyrekcja szkoły mobilizuje nauczycieli i kontroluje wykorzystanie Piotrkowskiej Platformy E-learningowej na zajęciach wszystkich przedmiotów. Jesteśmy liderem w mieście w zakresie czasu spędzonego przez uczniów i nauczycieli na platformie oraz ilość stworzonych lekcji. Debata nad Kodeksem 2.0, zmiany, które dyrekcja szkoły przeprowadza, aby zwiększyć wykorzystanie technologii informacyjnej na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, wykorzystanie gotowych narzędzi w postaci Platformy E-learningowej i e-podręczników oraz działania podjęte podczas realizowania zadań w wybranych ścieżkach – wszystko to sprawiło, że nasza placówka stała się jeszcze bardziej atrakcyjna dla uczniów i ich opiekunów. Podsumowując pierwszy semestr najtrudniejsze okazało się wybranie ścieżki i zadań, zmotywowanie uczniów oraz przygotowanie materiałów. Najtrudniejszy, pierwszy krok został pokonany. Okazało się, że uczniowie uwielbiają takie wyzwania i chętnie w nich uczestniczą: mają własne, bardzo ciekawe pomysły i posiadają duże zdolności w obsłudze programów komputerowych, aby tworzyć atrakcyjne materiały. W drugim semestrze będziemy kontynuować wypracowane działania, które podjęliśmy w pierwszym semestrze. Dyrekcja szkoły zobowiązała się, aby równie atrakcyjne stały się zajęcia pozalekcyjne w naszej szkole.