Nauczyciele

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 9 =
Grono SP12 WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/ 2021:

dyrektor szkoły Anna Kulisa -
klasy: 3c, 3d, 3e (zajęcia pozalekcyjne)
wicedyrektor Katarzyna Kraszewska  - klasy: 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 3a, 3b (zajęcia pozalekcyjne)

Język polski:

wicedyrektor Barbara Zatorska - klasa 8e, 5a (zajęcia pozalekcyjne)
Agnieszka Jabłońska - klasy: 4c, 4e, 5b, 5d, 6a
Łukasz  Jakubowski - klasy: 5c, 7c, 7d, 8a, 8f
Małgorzata Skrzypczyk - klasy: 4b, 6b, 6e, 6h
Joanna Stalbowska - klasy: 4s, 7b, 7e, 8d
Marta Sztompka-Stępień - klasy: 6d, 6g, 6i, 7a
Renata Zajda - klasy: 4d, 6c, 6f, 8b, 8s

Język angielski:

Agnieszka Faryś - klasy: 1c, 2b, 5c, 6d, 6e, 6f, 7a, 7b
Cecylia Jakubiak - klasy: 1b, 3c, 4e, 7d(1), 7d(2), 8a(1), 8b, 8d
Agata Kabzińska - klasy: 3b, 4b, 4c, 6c, 6g, 8e, 8f
Tomasz Wróbel - klasy: 2c, 2d, 3d, 4d, 4s, 5a, 6a, 6i
Aleksandra Lesiak - klasy: 1a, 1d, 2a, 2e, 3a, 3e, 6h, 8a(2)
Edyta Nowak - klasy: 5b, 5d, 6b, 7c, 7e, 8s

Język niemiecki:

Ewa Kozłowska - klasy: 7b, 7c, 7d(1), 7e, 8a(1), 8b, 8s, 8d, 8e, 8f
Paweł Woźniak - klasy: 7a, 7d(2), 8a(2)

Historia:

Michał Owczarek - klasy: 4e, 5a, 5d, 6e, 6g, 6h, 6i, 7b, 7d, 7e, 8s
Sylwia Kuźniar - klasy: 4b, 4d, 4s, 5b
Joanna Wieczorek - klasy: 6d, 7a, 7c
Agnieszka Zielonka - klasy: 4c, 5c, 6a, 6b, 6c, 6f, 8a, 8b, 8d, 8e, 8f

Matematyka:

Ewa Adamczyk - klasy: 4e, 5a, 5c, 6f, 7b
Małgorzata Biłek - klasy: 4c, 6a, 6c, 8a, 8e
Małgorzata  Komorowska - klasy: 6e, 6h
Katarzyna Makowska - klasy: 5b, 6b, 6d, 8f
Marta Miedzianowska-Szulc - klasy: 5d, 6i, 7a, 7c, 7e
Edyta Paszkiewicz - klasy: 4d, 4s, 8b, 8s
Katarzyna Szczepka - klasy: 4b, 6g, 7d, 8d

Przyroda:

Joanna Wieczorek - klasy: 4b, 4d, 4e, 4s
Małgorzata Królikiewicz - klasa: 4c

Biologia:

Małgorzata Królikiewicz - klasy: 5a, 5b, 5c, 5d, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8a, 8b, 8s, 8d, 8e, 8f
Joanna Wieczorek - klasy: 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g, 6h, 6i

Geografia:

Małgorzata Fiktus - klasy: 5a, 5c, 6a, 6c, 6f, 8a, 8b, 8s, 8d, 8e, 8f
Sylwia Baranowska - klasy: 5b, 5d, 6b, 6d, 6e, 6g, 6h, 6i, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e

Zajęcia komputerowe/ Informatyka:

Karolina Majchrzak - klasy: 4b(1), 4c(1), 4e(1), 5a(1), 5b(1), 5c(1), 5d(1), 6a(1), 6b(1), 6c(2), 6e(1), 6f(1), 7a(2), 7b(1), 7c(2), 7d(1), 8a(1), 8s(2), 8e(1), 8f(2)
Beata Pruszczyk - klasy: 4b(2), 4d(1), 4s(1), 5a(2), 5b(2), 5c(2), 5d(2), 6c(1), 6d(1), 6e(2), 6g(1), 6h(1), 6i(1),7e(2), 8a(2), 8b(1), 8d(2), 8e(2), 8f(1)
Joanna Seta - klasy: 4c(2), 4d(2), 4d(2), 4s(2), 6a(2), 6b(2), 6d(2), 6f(2), 6g(2), 6h(2), 6i(2), 7a(1), 7b|2, 7c(1), 7d(2), 7e(1), 8b(2), 8s(1), 8d(1), 

Fizyka:

Małgorzata Pełeszczak - klasy: 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8a, 8b, 8s, 8d, 8e, 8f

Chemia:

Dobrowolska Danuta - klasy: 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8a, 8b, 8s, 8d, 8e, 8f

Wychowanie do życia w rodzinie:

Dagmara Kołowrotkiewicz - klasy: 4b, 4c, 4d, 4s, 4e, 5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g, 6h, 6i, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8a, 8b, 8s, 8d, 8e, 8f

Wiedza o społeczeństwie:

Sylwia Kuźniar - klasy: 8a, 8b, 8d, 8e, 8s, 8f

Edukacja dla bezpieczeństwa:

Paweł Woźniak - klasy: 8a, 8b, 8s, 8d, 8e, 8f

Doradztwo zawodowe:

Dagmara Kołowrotkiewicz - klasy: 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8a, 8b, 8s, 8d, 8e, 8f

Muzyka:

Dariusz Głowacki - klasy: 4b, 4c, 4d, 4s, 4e, 5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g, 6h, 6i, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e

Plastyka:

Szymańska-Kaczmarek Gabriela - klasy: 4b, 4c, 4d, 4s, 4e, 5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g, 6h, 6i, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e

Technika:

Bogusława Drobik - klasy: 4b, 4c, 4d, 4e, 4s, 5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g, 6h, 6i

Wychowanie fizyczne:

Małgorzata Franas - klasy: 6a, 6g, 6h, 6i, 8f
Renata Kopińska-Jadwiszczak - klasy: 4b, 6f, 8s
Wiesław Kozica - klasy: 5a, 6b, 7b, 7c, 8b
Andrzej Kozieł - klasy: 5b, 6d, 6e, 7a, 8a(1)
Piotr Narejko - klasy: 4e, 5c, 5d, 7d, 8d
Marcin Nowak - klasy: 4s, 7e, 8e
Agata Cecotka - klasy: 4c, 4d, 6c, 8a(2)

Nauczanie wczesnoszkolne:

Ewa Grzelczak - klasa 1a
Beata Marendziak - klasa 1b
Sylwia Kowalska - klasa 1c
Katarzyna Poterała - klasa 1d

Agnieszka Robak - klasa 2a
Magdalena Dzwonnik - klasa 2b
Beata Gortyńska - klasa 2c
Bożena Łopacińska - klasa 2d
Ewa Janowska-Nowak - klasa 2e

Sylwia  Skórkowska - klasa 3a
Maria Prokop - klasa 3b
Maria Poterała - klasa 3c
Agnieszka Rogowska - klasa 3d
Agnieszka Byczek - klasa 3e

Religia:

Ewa Baur - klasy: 1c, 2a, 2b, 2e, 3a, 3c, 4s, 5a, 5d, 6g, 6h, 7a, 8s
Dorota Cieślik - klasy: 1b, 1d, 2c, 3b, 4b, 4d, 4e, 6b, 6c, 6d, 6e, 7b, 7e
Aleksandra Nowakowska - klasy: 1a, 2d, 4c, 5b, 5c, 6a, 6f, 7c, 7d, 8a, 8b, 8d, 8e
Dorota Lasecka - klasy: 3d, 3e, 6i, 8f
Bożena Zamarska

Pedagodzy:

Dorota Kubiak
Katarzyna Szymczyk

Psycholog:

Agnieszka Piątek

Nauczyciele świetlicowi:

Katarzyna Balcerek
Agnieszka Olbromska
Anna Wolska
Małgorzata Karczewska
Joanna Krasoń

Nauczyciele bibliotekarze:

Alicja Stobiecka
Aleksandra Wincencjusz
Elżbieta Banaszczyk


Nauczyciele wspomagający:
Ewelina Siniarska  
Radosław Zyga
Małgorzata Balcerzyk