Sukcesy szkolne w roku szkolnym 2014/2015

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 2 =
Najważniejsze sukcesy naszych uczniów w konkursach wewnątrzszkolnych.
 • konkursW dniach 6 maja oraz 11 maja 2015 r. w naszej szkole odbył się konkurs pt. „Przełomowe bitwy II wojny światowej”. Konkurs był podzielony na dwie części: I część, eliminacyjna – 6 maja, II część: finałowa – 11 maja.

Komisja konkursowa w składzie: Marzena Popielarczyk, Joanna Stalbowska, Michał Owczarek po sprawdzeniu testów wytypowała finalistów. Do finału przeszły drużyny Nela Balcerek, Zuzanna Kierpiec – klasa VIc , Michalina Przybył, Wiktoria Stępień – VIf oraz Kacper Koziorowski, Mateusz Szkudlarek –VIf.

konkursPrzed częścią finałową uczniowie klasy VIc zaprezentowali przedstawienie związane z przełomowymi wydarzeniami II wojny światowej. Aktorzy wcielili się w role żołnierzy ze sztabu państw koalicji antyhitlerowskiej. Przedstawienie przygotował nauczyciel historii Michał Owczarek.

Zwyciężyła drużyna Kacper Koziorowski, Mateusz Szkudlarek, drugie miejsce zajęła drużyna Michalina Przybył, Wiktoria Stępień oraz trzecie miejsce zajęła drużyna Nela Balcerek, Zuzanna Kierpiec.

 
konkursW ostatnim tygodniu maja odbył się w naszej szkole konkurs języka angielskiego dla klas pierwszych, drugich i  trzecich „English Competition For Young Learners”.

Udział w nim wzięło 36 uczniów naszej szkoły. Organizatorami  konkursy były: Agata Kabzińska (klasy pierwsze), Ewa Kozłowska (klasy drugie), Zofia Olczyk (klasy trzecie).

Zwycięzcami konkursu zostali:

Klasy pierwsze:
I miejsce Aleksander Piesik 1e
II miejsce Nadia Żegota 1i, Jakub Magiera 1c i Sandra Jakubiak 1g
III miejsce  Zofia Szymczyk 1 c

Klasy drugie:
I miejsce Mateusz Retka 2a
II miejsce Jakub Kuśmierek 2 d i Piotr Budziński 2a
III miejsce Filip Rogoziński 2 e i Sergiusz Strzelczyk 2 f

Klasy trzecie:
I miejsce  Maria Zielonka 3 c
II miejsce Karolina Smolarek 3 e i Maciej Maj 3 b
III miejsce Marcelina Szyposzyńska 3 c


 
 • Dnia 28 .05.2015 r.  zostały ogłoszone wyniki  konkursu literackiego „Wierszyk o jabłuszku”

Decyzją Jury zwycięzcami zostali:

I miejsce - Zuzia Wiernicka kl. IIe
II miejsce - Jaś Gemel kl. Ie
III miejsce - Alicja Furmańska kl. IIc, Piotr Budziński i Ola Gajda kl. IIa
 
Wyróżnienia: Maja Zamiela kl. IIa,  Weronika Kłos kl. IIId, Ala Ryszka kl. IIa, Julita Szulc i Mateusz Retka kl. IIa, Zuzia Wójcik i Weronika Lipowska kl. IIa, Nadia Milczarek, Patrycja Dajcz kl. IIa.

Zwycięzcy otrzymali ... skrzynię pełno jabłek i soków jabłkowych.
                   konkurs   konkurs   konkurs   konkurs
 
 • konkursDnia 21 maja odbył się Szkolny Konkurs Języka Angielskiego "English is fun" dla uczniów klas III. Konkurs przeprowadzono w formie jednokrotnego testu wyboru. Maksymalnie można było uzyskać 35 punktów.

A oto wyniki konkursu:
I miejsce - Maria Zielonka IIIc - 28 pkt.
II miejsce - Karolina Smolarek IIIe i Maciej Maj IIIb - 27 pkt.
III miejsce - Marcelina Szyposzyńska IIIc - 26 pkt.


 
 • konkursW Szkolnym Konkursie Bibliotecznym Cztery pory roku – Lato komisja w składzie: Małgorzata Grabowska, Joanna Krasoń, Katarzyna Balcerek przyznała nagrody oraz wyróżnienia:

Klasy I - III
I miejsce – Małgorzata Pawliszewska kl. Ic
II miejsce – Maja Zakrzewska kl. Ii
III miejsce – Dominik Łosiewicz kl. Ii

konkursWyróżnienie: Natalia Filipczak kl. IIc,  Patryk Wysmyk kl. IId, Nadia Żegota kl. Ii, Marta Nadajewska kl. Ie, Natalia Kopka kl. Ii, Oliwia Bąkowicz kl.Ig.

Komisja w składzie: Małgorzata Grabowska, Joanna Krasoń, Katarzyna Balcerek, Iwona Kacperska przyznała nagrody:
 
Klasy IV – VI
I miejsce – Julia Sęk kl. VId
II miejsce – Kacper Koziorowski kl. VIf
III miejsce – Julia Bąkowicz kl. Vb


 
 • konkursDnia 17 kwietnia odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny, w którym wzięło udział 17 osób z klas V i 16 osób z klas IV.

I miejsce zajął Remigiusz Masak IVh
II miejsce - Zuzanna Haber Va
III miejsce - Mateusz Kaczyński Vf
konkurs
Wyróżnienia: Mikołaj Fijołek Ve, Karolina Wirtek Ve, Julia Poterała Ve, Julia Maciąg Ve i Olaf Wasiluk Ve.

Opiekunami uczniów były: Agnieszka Jabłońska i Joanna Stalbowska.
 
Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy.
Puste życie napełnia światłem,
a puste serce wzruszeniem.
Kornel Makuszyński
 • Dnia 30 kwietnia 2015 r. w czytelni biblioteki szkolnej odbyła się VI edycja Konkursu Pięknego Czytania. Konkurs adresowany był do uczniów klas I - VI. Uczestnicy zaprezentowali wcześniej przygotowany przez siebie tekst. W tym roku były to fragmenty książek Kornela Makuszyńskiego. Komisja konkursowa oceniała podczas czytania: płynność, poprawność, wyrazistość, bezbłędność.

Komisja konkursowa dla klas I – III:
Przewodnicząca:  Pani Dyrektor Szkoły -  Anna Kulisa
Członkowie: Pedagog szkolny -  Katarzyna Szymczyk
Nauczyciel języka polskiego – Małgorzata Grabowska
Nauczyciel bibliotekarz – Elżbieta Banaszczyk

Zwycięzcy:
I miejsce – Amelia Wąchała kl. III a
II miejsce – Julia Lisicka kl. II d
III miejsce – Patrycja Zawada kl. III f
Wyróżnienia: Aleksandra Zielonka kl. Id, Wiktoria Kowalska kl. II c

Komisja konkursowa dla klas IV - VI :
Przewodnicząca – Pani Dyrektor Szkoły -  Anna Kulisa
Członkowie: Pedagog szkolny – Dorota Kubiak
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – Beata Gortyńska
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – Maria Prokop

Zwycięzcy:
I miejsce – Filip Gawroński kl. VI c
II miejsce – Mateusz Zieliński kl. IV d
III miejsce – Zuzanna Ratajczyk kl. IV e
Wyróżnienia: Paulina Wojtczyk kl. VI a, Remigiusz Masak kl. IV h

Konkurs został zorganizowany przez nauczycieli bibliotekarzy.
konkurs   konkurs   konkurs   konkurs   konkurs

 
 • konkursDnia 23.04.2015 r. w naszej szkole odbyła się kolejna edycja Szkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej pod hasłem: „My, mali żołnierze”. Organizatorem konkursu, który jak zawsze cieszył się ogromną popularnością wśród wszystkich uczniów, była pani Irena Szczepanik i pani Małgorzata Skrzypczyk. W konkursie udział wzięło 34. recytatorów z kl. IV - VI. Ocenie podlegały: dobór repertuaru do możliwości wykonawczych uczestnika, dykcja i opanowanie pamięciowe utworu, zaangażowanie emocjonalne oraz umiejętność prezentacji.

Jury w składzie: p. dyrektor Anna Kulisa, Alicja Stobiecka, Małgorzata Skrzypczyk, Irena Szczepanik wyłoniło następujących zwycięzców:

I miejsce – Zuzanna Haber – kl. Va (przygotowanie: Irena Szczepanik)
II miejsce – Bartosz Głowacki – kl. Ve (przygotowanie: Alicja Stobiecka)
III miejsce – Anna Burakowska – kl. Vd (przygotowanie: Irena Szczepanik)
IV miejsce – Julia Szymańska – kl. VId (przygotowanie: Małgorzata Skrzypczyk)
V miejsce – Zuzanna Gałas– kl. VId (przygotowanie: Małgorzata Skrzypczyk)
VI miejsce – Bartosz Chojnacki– kl. IVc (przygotowanie: Gabriela Telatnik)
VII miejsce – Julia Sęk– kl.VId (przygotowanie: Małgorzata Skrzypczyk)
VIII miejsce – Oskar Wnuk – kl. IVd (przygotowanie: Gabriela Telatnik)


 
konkursDnia 16 kwietnia odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas pierwszych.

Zwycięzcami zostali:
I miejsce - Dawid Zabłocki klasa Ii
II miejsce - Kacper Zajączkowski klasa Ib, Weronika Senderecka klasa Id
III miejsce - Jakub Magiera klasa Ic, Marcel Markiewicz klasa Ib

Wyróżnienie: Julia Pabich kl. Ih, Maria Jagodzińska kl. Ig, Grzegorz Wodo kl. Ie, Aleksandra Zielonka kl. Id, Wiktor Jagiełło kl. Ia. Gratulujemy!
 
konkursDnia 15.04.2015 r. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny "MATMISTRZ SP12", do którego przystąpiły 22 osoby.

Tegorocznym MATMISTRZEM SP12 został Mateusz Szkudlarek (kl. VIf).

Do następnego etapu - Międzyszkolny Konkurs Matematyczny "TĘGA GŁOWA" - zakwalifikowali się: Mateusz konkursSzkudlarek (VIf), Magdalena Adamczyk (VIf), Agata Radke (VIc), Wiktoria Stępień (VIf), Zuzanna Kierpiec (VIc), Julia Sęk (VId) i Natalia Szkudlarek (VIf).
 
konkursII etap Konkursu Polonistycznego "Szansa na szóstkę" już za nami.

Do III etapu zakwalifikowali się:
Julia Krupa VIE
Iza Wołonkiewicz VIE
Agata Radke VIC
Weronika Ałaszewska VIF

Opiekunami uczniów są: Irena Szczepanik, Gabriela Telatnik i Małgorzata Skrzypczyk.
 
 • konkursDnia 23.03.2015r. odbył się szkolny konkurs „Celebrations and festivals in the UK and the USA”. W konkursie uczestniczyło 20 uczniów z klas szóstych.

Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowań uczniów kulturą wyżej wymienionych państw. Test składał się z pytań otwartych i zamkniętych, a maksymalną liczbą punktów do zdobycia były 62 punkty.

Wyniki konkursu:

I miejsce  - Michalina Przybył VI f  - 38p.
II miejsce  - Julia Guga  VI d  - 34p.
III miejsce  - Maja Imbor  VI e – 27p.  i  Weronika Ałaszewska  VI f – 27p.

Organizatorami konkursu były Agnieszka Faryś i Katarzyna Kudrycka.

 
 • Dnia 25 marca w naszej szkole odbył się XII Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I-III pod hasłem Przyroda w poezji poetów polskich.

W konkursie wzięło udział 20 uczestników, zgłoszonych przez wychowawców klas.

Klasy Pierwsze:
I miejsce - Marta Nadajewska IE
I miejsce - Oliwia Bąkowicz IG
II miejsce - Małgosia Pawliszewska IC
III miejsce - Ania Bakalarz IB

Klasy Drugie:
I miejsce - Mateusz Mucha IID
II miejsce - Natalia Filipczak IIC
III miejsce - Zuzia Wójcik IIA

Klasy Trzecie:
I miejsce - Natalia Gajda IIIF
I miejsce - Filip Mikołajczyk IIIA
II miejsce - Patrycja Duchnowska IIIB
III miejsce - Zuzia Kardas IIIE

Wyróżnienia: Łucja Podkomórka IA, Agata Michalak IH, Wiktoria Bujak IIB, Julia Krzysztofik IIID.
                             konkurs   konkurs   konkurs

 
 • W Szkolnym Konkursie Bibliotecznym Cztery pory roku - Wiosna komisja w składzie: Małgorzata Grabowska, Joanna Krasoń i Maria Prokop przyznała nagrody:

Klasy I - III
I miejsce – Radosław Książczak kl. Ii
II miejsce – Roksana Grygiel kl. IIIe
III miejsce – Oliwia Bąkowicz kl. Ig i Nadia Żegota kl. Ii
Wyróżnienie: Natalia Kopka kl. Ii, Ada Kochanowska kl.  Ii

Komisja w składzie: Małgorzata Skrzypczyk, Małgorzata Grabowska, Joanna Krasoń, Maria Prokop, Agnieszka Kwiecińska,  Agnieszka Olbromska, Dagmara Kołowrotkiewicz przyznała nagrody:

Klasy IV – VI
I miejsce – Julia Bąkowicz kl. Vb
II miejsce – Filip Wojciechowski kl. IVd, Bartłomiej Pruszczyk kl. Vc, Agata Radke kl. VIc
III miejsce - Marcel Żegota kl. IVd


konkurs   konkurs   konkurs  
 • konkursW dniu 24 marca 2015 r. odbył się w naszej  szkole I etap konkursu matematycznego "Mała Tęga Głowa" dla klas III. Udział wzięło 25 uczniów.

Do II etapu konkursu międzyszkolnego  w SP 16 w Piotrkowie zakwalifikowali się:
1. Paulina Famulska IIIa
2. Katarzyna Wójtowicz IIIa
3. Patrycja Duchnowska IIIb
4. Maciej Maj IIIb
5. Kacper Sola IIIb
6. Aleksandra Dajcz IIIc
7. Mikołaj Głowacki IIIc
8. Jędrzej Skalik IIIc
9. Zuzanna Skalik IIIc
10. Weronika Kłos IIId
11. Kacper Markiewicz IIId
12. Amelia Kozłowska IIIf

 
 • konkursW Szkolnym Konkursie Bibliotecznym „Cztery pory roku – Zima” komisja w składzie: Małgorzata Grabowska i Joanna Krasoń przyznała nagrody:
Klasy I - III
I miejsce – Agnieszka Miśkiewicz kl. IId i Wiktoria Wężyk kl. IIIe
II miejsce – Natalia Filipczak kl. IIc i Roksana Grygiel kl. IIIe
III miejsce – Małgorzata Pawliszewska kl. Ic i Alicja Pruba kl. IIIe
konkursWyróżnienie: Oliwia Bąkowicz kl. Ig, Szymon Płuciennik kl. IIIe

Klasy IV – VI
I miejsce – Agata Radke kl. VIc i Kacper Koziorowski kl. VIf
II i III miejsca nie przyznano.


 
 • konkursKomisja w składzie: Małgorzata Grabowska i Joanna Krasoń rozstrzygnęła Szkolny Konkurs biblioteczny "Cztery pory roku - jesień".

Nagrody zdobyli:
uczniowie klas IV-VI:
I miejsce - Julia Sęk klasa VID i Bartłomiej Pruszczyk klasa VC

Uczniowie klas I-III:
I miejsce - Alicja Pruba klasa IIIE
II miejsce - Szymon Płuciennik klasa IIIE
III miejsce - Maja Legawiec klasa IC
Wyróżnienie - Amanda Piątek klasa IIIE i Roksana Grygiel klasa IIIE.

 
 • konkursW świetlicy szkolnej odbył się Konkurs Plastyczny "Najciekawsza maska karnawałowa".

Wychowankowie chętnie brali udział tworząc ciekawe i oryginalne prace.

Laureatami zostali: Dorotka Szklarek (IIID), Iga Szczepanik (IIID), Hania Włóka (IIB), Agata Michalak (IH), Martyna Misztela (IIID), Julia Krzysztofik (IIID), Nadia Milczarek (IIA), Zuzia Wójcik (IIA), Fabian Szczepanowski (IB), Piotr Feldman (IE), Maja Karbownik (Ii), Weronika Senderecka (ID), Zuzia Szkodzińska (ID), Olek Piesik (IE), Ola Malik (IH), Wiktoria Siedlak (ID), Marcel Nowicki (IF), Daria Szczepaniak (IE) i Weronika Jaworska (ID).
 
 • W naszej szkole zorganizowany został Szkolny konkurs plastyczny dla klas pierwszych "W naszej klasie". Komisja w składzie: Pani dyrektor Anna Kulisa, Maria Prokop i Małgorzata Karczewska przyznała nagrody:

I miejsce – Małgorzata Pawliczewska kl. 1c, Julia Milczarek kl. 1h
II miejsce – Natalia Kapka kl. 1i, Agata Michalak kl. 1h
III miejsce – Julian Serewska kl. 1h, Iga Wyciszkiewicz kl. 1i

Wyróżnienie Oliwia Bąkowicz kl. Ig
                         konkurs   konkurs   konkurs   konkurs

 
 • W szkolnym konkursie „Józef Piłsudski i Legiony Polskie” udział wzięli uczniowie klas szóstych. I etapem konkursu było napisanie pracy na wymieniony temat. Większość prac oceniona została na 9 lub 10 punktów.

Dnia 9. października odbył się II etap konkursu, do którego przystąpiło 9 uczniów. Ten etap konkursu odbył się w formie kwizu. Uczestnicy odpowiadali na 10 pytań. Po zsumowaniu otrzymanych punktów (w tym za prace) wyłonieni ZOBACZzostali najlepsi uczniowie

I miejsce (28 pkt.) – Amelia Kołek klasa VI b
II miejsce (27 pkt.) – Karolina Kubera klasa VI c
III miejsce (21 pkt.) – Julia Guga klasa VI d

Laureaci otrzymali nagrody książkowe. Gratulujemy! Organizatorami konkursu były: Marzena Popielarczyk i Agnieszka Jabłońska.
                                      konkurs   konkurs   konkurs
 
 • W konkursie zorganizowanym przez bibliotekę szkolną Tolerancyjny świat Trzymajmy się za ręce komisja w składzie: p. wicedyrektor Katarzyna Kraszewska, Maria Prokop, Teresa Glubowska przyznała nagrody:
I miejsce – Paulina Famulska kl. IIIa
II miejsce – Szymon Walasek kl. IIc
III miejsce – Martyna Misztela kl. IIId

Wyróżnienia:

Amelia Jagodzińska kl. Ic
Oliwia Bąkowicz kl. Ig
Emilia Stalbowska kl. IIe

                                                    konkurs   konkurs
 
powrót